Portfólio

Priama komunikácia s Vaším dodávateľom jazykových služieb

Komunikujeme bez zbytočných prostredníkov. Informácie o účele prekladu, špecifikách Vášho odvetvia a interných postupoch si vymieňame priamo. Ľahko a obratom si vyjasníme prípadné terminologické otázky. Výsledkom je preklad na mieru a spokojný klient.

Mlčanlivosť je samozrejmosťou a vyplýva z právnych predpisov upravujúcich činnosť úradného prekladateľa. 

Váš preklad vyhotovuje jeden stabilný dodávateľ, preto dostávate stálu úroveň kvality služby. V dvoch jazykoch, ktoré sú v našom regióne najčastejšie používaným obchodným jazykom – anglický a nemecký. Prekladám iba texty z oblastí, na ktoré sa špecializujem:

  • zmluvy, dodatky, vyjadrenia, stanoviská, obchodné podmienky

  • účtovné výkazy, daňové priznania, výročné správy

  • stanovy, spoločenské zmluvy, uznesenia, zápisnice

  • výpisy z obchodného registra, registra trestov a matričné doklady

  • certifikáty, vysvedčenia a diplomy

Úzka špecializácia – malé je dobré


Pri svojej práci držím krok s modernými technológiami a využívam najmodernejšie nástroje na dosiahnutie čo najkratších dodacích lehôt a čo najvyššej kvality a konzistentnosti. Na odbory, ktoré nespadajú do mojej špecializácie, Vám rada odporučím niektorého z kolegov, ktorí sa týmto témam venujú.

Dvorný prekladateľ – dôkladná znalosť klienta

Chcete sa spoľahnúť na stabilnú úroveň jazykových služieb a mať istotu, že vždy viete, kto pre Vás pracuje a že Vaše špecifické názvoslovie bude zohľadnené? Máte iné špeciálne požiadavky? Obráťte sa na mňa a využite všetky výhody tejto spolupráce.

Tlmočenie na pracovných stretnutiach

Príležitostne potrebujete, aby prekladateľ, ktorý pozná Vaše podnikanie a zázemie,  bol Vašimi ústami a ušami na virtuálnom rokovaní či školení? Osoba, s ktorou pravidelne spolupracujete, je na to viac než vhodným kandidátom.