Odmena

S akým rozpočtom na preklad treba počítať?

Je rozdiel, aký text prekladám, či je podobný tým, ktoré ktoré som už pre Vás spracovala a koľko mám na to času. 

Preklad jednej normovanej strany trvá zhruba hodinu, ale niekedy aj menej alebo podstatne viac. Ponúkaná cena odráža rozsah textu (ktorý možno stanoviť presne), stupeň odbornosti, termín dodania, prípadné konzultácie s inými lingvistami a odborníkmi, a súvisiacu administratívu. Spracovávam texty v rôznych formátoch. V prípade záujmu zabezpečím korektúru rodeným hovoriacim alebo iným lingvistom.

Realizujem aj urgentné preklady (mimo bežných pracovných hodín či cez víkend, čomu zodpovedá odmena).

Úradné preklady účtujem v súlade s Vyhláškou 491/2004 Z. z. o Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v aktuálnom znení. Nie som platiteľom DPH.

Vyžiadajte si konkrétnu cenu Vášho projektu na adrese dasa@sdlck.sk alebo na tel. čísle +421 917 638 336.

Orientačné ceny tlmočenia

Cena tlmočenia sa určuje podľa času stráveného tlmočením, pri ktorom sa zohľadňuje čas strávený cestou a príprava. Mernými jednotkami sú minimálne nasadenie (čokoľvek do 1 hodiny), poldeň (1-4 hodiny) a celý deň (4-8 hodín). Každá začatá hodina presahujúca 8 hodín je spoplatnená samostatne. Nie som platiteľom DPH. 

Minimálne nasadenie: 100 EUR

½ deň (1- 4 hodiny): 160 EUR

1 deň (4-8 hod.): 300 EUR