Kontakt

Dáša Sedláčeková

dasa@sdlck.sk

+421 917 638 336

Karpatská 36, SK-900 31 Stupava

reg. č. v zozname prekladateľov MS SR: 971 065

IČO: 46037969

DIČ: 1048927693