Ako Vám môžem pomôcť

Odborné preklady pre firmy

Mojou filozofiou je pomáhať financujúcim inštitúciám, advokátskym kanceláriám, korporáciám, ale aj malým firmám poskytujúcim odborné služby s tvorbou cudzojazyčných dokumentov na hladkú komunikáciu s klientmi, externými autoritami a v rámci ich internej organizačnej štruktúry so zahraničným prvkom. Dôkladným poznaním zadávateľa a vďaka pravidelnej spolupráci je tiež možné značne skrátiť čas spracovania požiadaviek.

V styku s úradmi a inštitúciami moje služby dopĺňajú elektronické úradné preklady, pomocou ktorých pohodlne splníte všetky zákonné povinnosti (výpisy z obchodného registra, plnomocenstvá, atď.).

Úradné preklady pre súkromné osoby

Potrebujete úradný preklad rodného listu, sobášneho listu, vysvedčenia, výpisu z registra trestov, dokladov od privezeného vozidla?

Na získanie úradného prekladu nemusíte nikam chodiť.

1.  Zašlite listinu, ktorú potrebujete preložiť, e-mailom na adresu: dasa@sdlck.sk. Naskenujte dokument vo formáte .pdf a priložte ho ako prílohu.

2.  Obratom Vám zašlem cenovú ponuku. 

3.  Ak ponuku prijmete, vyhotovím preklad zo zaslaného skenu (dôležité: zaslaný sken musí byť vo formáte .pdf, aby som ho vedela spracovať).  Nezabudnite priložiť svoje fakturačné údaje.

4. Preklad Vám zašlem späť  e-mailom podpísaný kvalifikovaným  elektronickým podpisom. Jednoducho ho podáte elektronicky príslušnej inštitúcii.